Online Pharmacy review

Acomplia zimulti

Posted on: January 29, 2009

Acomplia (Zimulti)

Synonims: rimonabant
ACOMPLIA används för behandling av överviktiga patienter. Det verkar genom att blockera särskilda receptorer i hjärnan och fettvävnader kallade CB1-receptorer
Generic Acomplia (Zimulti)

Paket Pris per Pill Spara Beställa
10 piller x 20mg
$ 29,90 $ 2,99 per p-piller [AD]
20 piller x 20mg
$ 55,80 $ 2,79 per piller Du sparar: $ 4.00 [AD]
30 piller x 20mg
$ 77,70 $ 2,59 per piller Du sparar: $ 12.00 [AD]
60 piller x 20mg
$ 143.40 $ 2.39 per piller Du sparar: $ 36.00 [AD]
90 piller x 20mg
+ Gratis luftpost sjöfart
$ 206.10 $ 2.29 per piller Du sparar: $ 63.00 [AD]
120 piller x 20mg
+ Gratis luftpost sjöfart
$ 262.80 $ 2.19 per piller Du sparar: $ 96.00 [AD]

Drug Användningar
Acomplia används för viktminskning, kan också användas för behandling av överviktiga patienter som lider av typ 2-diabetes och onormala fett i blodet. Det verkar genom att blockera särskilda receptorer i hjärnan och fettvävnader kallade CB1-receptorer. Använd Acomplia tillsammans med ett minskat kalori diet och motion. Acomplia även förbättrar kolesterol och triglycerid nivåer.
Hur fattas
Använd Acomplia enligt anvisningar från din läkare. Generellt Acomplia fattas en 20mg tablett dagligen före frukost.

Missade dos
Om du missar en dos ta den så fort du kommer ihåg. Om det nästan är tid för nästa dos, hoppa över den missade dosen och fortsätta med ditt vanliga doseringen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för missade en.

Mer information
Acomplia har visat att stoppa både mat och cigaretter cravings för att hjälpa människor att sluta röka och gå ner i vikt, och skulle också kunna hjälpa till att kontrollera andra ohälsosamma uppmanar. Om vidtas vid rekommenderad dos, Acomplia förväntas inte minska din förmåga att köra Använd Acomplia med försiktighet tills du vet hur du reagerar på detta läkemedel. Acomplia bör endast användas av patienten för vilka det har ordinerats. Ta inte mindre eller mer eller ta det oftare än som din läkare.

Lagring
Store Acomplia vid 77 ° F (25 ° C). Förvaras åtskilt från värme, fukt och ljus. Förvara inte i badrummet. Håll Acomplia utom räckhåll för barn.

Varningar / Försiktighetsåtgärder
Innan Acomplia, berätta för din läkare eller apotekspersonal om du har några medicinska besvär, särskilt om du har allergier mot läkemedel, om du är allergisk mot någon ingrediens i Acomplia, om du har nedsatt leverfunktion, har allvarligt nedsatt njurfunktion, om du är närvarande som behandlas för epilepsi. Acomplia innehålla laktos, så om du är intoleranta mot vissa sockerarter, kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel. Ta inte Acomplia om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Vissa läkemedel kan interagera med Acomplia. Därför informerar din läkare om alla receptbelagda eller nonprescription medicin, växtpreparatet eller kosttillskottsmarknaden att du tar. Ändrade kostvanor och ökad motion är viktiga delar av en lyckad viktminskning programmet. För att behålla din idealvikt, dessa förändringar bör fortsätta för livet. Följ de riktlinjer som du har fått av din läkare eller kost rådgivare. Lab test, såsom blodtryck, puls övervakning och vikt kontroll kan utföras för att kontrollera dina framsteg eller kontrollera för biverkningar. Se till att alla läkare och labb utnämningar. Det rekommenderas inte att använda Acomplia till barn och ungdomar. Säkerhet och effekt i denna åldersgrupp har inte bekräftats.

Disclaimer
Detta är endast allmän information, utan det omfattar inte alla riktningar, drog integrationer eller försiktighetsåtgärder. Du bör inte lita på det, oavsett syfte. Den innehåller inte några särskilda instruktioner för en viss patient. Vi FRISKRIVER allt ansvar för riktigheten och tillförlitligheten i denna information. Vi ansvarar inte för eventuella skador.

Eventuella biverkningar
Några av de möjliga biverkningarna är-illamående och övre luftvägsinfektion, problem med att sova, irritabilitet, yrsel, diarré och trötthet. Kontakta din läkare om någon av dessa eller andra biverkningar uppträder. Om du upplever någon av följande allvarliga biverkningar, bör du söka läkare omedelbart-allergiska reaktioner (hudutslag, nässelfeber, andningssvårigheter, täthet i bröstet, svullnad av mun, ansikte, läppar eller tunga), upprördhet, ångest, förvirring, depression, svårt att andas, desorientering, snabba eller oregelbundna hjärtslag, hög feber, ökad svettning, kramper, ovanliga blåmärken eller blödningar, orolig mage, kräkningar, muskelkramper eller spasm.

Advertisements
Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


  • Mr WordPress: Hi, this is a comment.To delete a comment, just log in, and view the posts' comments, there you will have the option to edit or delete them.

Categories

%d bloggers like this: